• interurban_architektura_europan_warszawa_04

  • interurban_architektura_europan_warszawa_01

  • interurban_architektura_europan_warszawa_02

  • interurban_architektura_europan_warszawa_05

  • interurban_architektura_europan_warszawa_06

  • interurban_architektura_europan_warszawa_07

  • interurban_architektura_europan_warszawa_08

EUROPAN 10

TYPOLOGY: urban design
LOCATION: Warsaw_Praga
DATE: 2010
AREA: 4 ha
AWARDS: Prize / Europan 10 „From a street to the heart of a vital neighbourhood” – Warsaw
I Prize / „Life between buildings” – IV edition Maciej Nowicki competition
STATUS: competition entry
TEAM: Łukasz Piankowski
COLLABORATION: Daniel Załuski

Koncepcja rewitalizacji obszaru ul. Wileńskiej na Warszawskiej Pradze, przygotowana w ramach międzynarodowego konkursu EUROPAN 10. W ostatnich latach obserwuje się upadek znaczenia i  roli przestrzeni publicznej jako miejsca spotkań, wymiany poglądów, takie zjawisko prowadzi do nieuchronnej i postępującej degradacji obszarów miejskich a co za tym idzie również do upadku jakichkolwiek więzi międzyludzkich co wydaje się procesem bardziej skomplikowanym i wymagającym bardziej pracochłonnych działań na rzecz ich poprawy.Projekt zakłada rozluźnianie tkanki wnętrz kwartałów pozwala na etapowanie inwestycji. Punktowe działanie w skali ulicy stopniowo odkrywa możliwości wykorzystania zastanej sytuacji i stanowi wyraźną oznaką przemian zachodzącej w projektowanym terenie. Pierwszym etapem takich działań powinien być kwartał przylegający bezpośrednio do ulicy Targowej, tworzy on swoistą „bramę” i stanowi widoczny i namacalny punkt w przestrzeni dzielnicy, w szczególności budynek w narożniku ul.Wileńskiej i  Targowej winien być objęty rewitalizacją jako pierwszy. Od lat niezamieszkany stanowi ukryty potencjał w kwestii uświadomienia mieszkańcom początku zmian. Takie działanie skupia uwagę i budzi zainteresowanie powstającym procesem.