• interurban_architektura_biblioteka_swiecie_02

  • interurban_architektura_biblioteka_swiecie_03

  • interurban_architektura_biblioteka_swiecie_01

  • interurban_architektura_biblioteka_swiecie_04

LIBRARY

TYPOLOGY: library
LOCATION: Swiecie
DATE: 2013
AREA: 1200 m2
STATUS: competition entry
TEAM: Weronika Juszczyk
Łukasz Piankowski
COLLABORATION: Jakub Mrotek

Współcześnie biblioteka to już nie tylko instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca materiały biblioteczne, ale także miejsce spotkań. W mniejszych miastach taka wielofunkcyjna instytucja jest tym bardziej pożądana, gdyż widać wyraźnie deficyt przestrzeni publicznych. Nadrzędnym celem było więc stworzenie wysokiej jakości obiektu zachęcającego mieszkańców nie tylko do czytania, ale także do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Sercem projektowanej biblioteki nie jest więc książka ale ogród.Skierowanie budynku do wewnątrz pozwala użytkownikowi odpocząć od codziennego hałasu i zgiełku, wyciszyć umysł i zagłębić się w lekturze i nauce. Patio integruje, pełni rolę letniej czytelni oraz jest miejscem w którym odbywają się zdarzenia służące aktywizacji mieszkańców. Dzięki dużym przeszkleniom ogród przenika do wnętrz i stanowi o klimacie projektowanego budynku. W ten sposób naturalne organiczne wnętrze kontrastuje z zewnętrzną, prostolinijną geometrią budynku. Ważnym aspektem koncepcyjnym było stworzenie przyjaznej przestrzeni, nie gmachu. Biblioteka swoją skalą ma zachęcać do korzystania z obiektu dlatego jednokondygnacyjna bryła to ukłon w stronę jej przyszłych użytkowników. Wyjątek stanowi monolityczna, trzykondygnacyjna wieża usytuowana w północno-zachodnim narożniku obiektu, w której został umieszczony główny księgozbiór. Wybór cegły jako podstawowego materiału wykończeniowego stanowi bezpośrednie odniesienie do kontekstu miejsca. Przypomina o historycznej zabudowie Świecia, w większości wzniesionej z tego właśnie budulca, nie naśladując form z przeszłości, ale nadając  im nowoczesny wyraz.