Nasz projekt DOM (NIE)TYPOWY znalazł się na wystawie głównej Westivalu Architektury – wystawę można zwiedzać do 18 listopada w Trafostacji Sztuki ul. Św. Ducha 4 w Szczecinie. WESTIVAL Sztuka Architektury to festiwal poświęcony szeroko rozumianej architekturze odbywający się co roku w Szczecinie. Wydarzenie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie. Nazwa imprezy nawiązuje do zachodniego krańca, ale szerzej rozumiana, może być odczytywana jako przekraczanie granic w architekturze. Artyści i architekci biorący udział w wystawie m.in.: Robert Konieczny KWK Promes, Tomasz Głowacki, Menthol Architects, Jurgen Mayer H., mobius architekci, Interurban, JSK Architekci, Ingarden & Ewý, Konior Studio, Sztuczne Fiołki, Miasto Moje A W Nim, L.U.C., Filip Springer, Joanna Nowicka, Łukasz Skąpski.