Od dzisiaj drobna zmiana adresu – pracujemy w lokalu D07 zamiast dotychczasowego D11,
platforma i budynek – ten sam.