• ELEWACJA PÓŁNOCNA 150ppi

  • l7_plan_sytuacyjny_www_150ppi

  • Apartamenty_L7_moodboard_context_www_200ppi

  • 3_2

  • l7_akso_www_150ppi

  • 3

  • l7_rzut_1_www_150ppi

  • l7_rzut_1_www_150ppi

  • l7_rzut_3_www_150ppi

  • l7_przekroj_www_150ppi

SOPOCKIE APARTAMENTY

KATEGORIA: obiekty mieszkaniowe
LOKALIZACJA: Sopot
DATA: 2020
INWESTOR: prywatny
POWIERZCHNIA: 460 m2
STATUS: oczekiwanie na realizację
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski
VIZ: SZUMgrupa

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w południowo-zachodniej dzielnicy Sopotu, w niedalekim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Zajęcze Wzgórze. Z jednej strony bliskość centrum umożliwia korzystanie z atrakcji życia miejskiego, z drugiej zaś położone w niedalekim sąsiedztwie tereny leśne zapewniają sposobność doświadczania naturalnego piękna przyrody oraz aktywnego tryby życia. Nowoczesna architektura odwołuje się do kontekstu miejsca, w pełni wykorzystując walory przyrodnicze działki, a istniejący drzewostan stanowi ramę dla architektury. Budynek został wyposażony w zewnętrzne balkony pełniące funkcję letnich salonów od strony nasłonecznionej oraz przestrzeni gospodarczych od strony północnej. Projektowane ażurowe balkony stanowią nowoczesną parafrazę tradycyjnej, drewnianej sopockiej werandy. Powiększone przeszklenia i szerokie tarasy umożliwiają kontakt z naturą.