• interurban_architektura_czechowice-dziedzice_06

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_07

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_08

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_09

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_10

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_02

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_01

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_03

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_04

  • interurban_architektura_czechowice-dziedzice_05

BIBLIOTEKA+URZĄD MIASTA

KATEGORIA: użyteczność publiczna
LOKALIZACJA: Czechowice Dziedzice
DATA: 2013
POWIERZCHNIA: 6 ha
NAGRODY: Wyróżnienie / Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
STATUS: Koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk
Łukasz Piankowski
WSPÓŁPRACA: Nonegrupa

Centrum miasta nie tworzą budynki, ale przestrzenie pomiędzy. W małych miastach relacja ta jest szczególnie ważna. Przestrzeń miejska jest generatorem zdarzeń, miejscem spotkań i  pokojem dziennym dla mieszkańców.Charakter nowego centrum Czechowic-Dziedzic powinien więc przede wszystkim opierać się o współczesne standardy projektowania przestrzeni publicznych. Centrum traktujemy w pierwszej kolejności jako wzajemne powiązanie ze sobą kubatur tworzących jednocześnie place o zróżnicowanym charakterze. Eliminacja ruchu kołowego jest priorytetem dla poprawnego funkcjonowania centrum miasta. Kumulacja miejsc postojowych w wielokondygnacyjnych budynkach parkingowych pozwala pozostawić jak największą przestrzeń dla mieszkańców a powstałe w ten sposób dodatkowe obiekty dopełniają całość założenia. Relacja pomiędzy kubaturą, a jej otoczeniem zastosowane zostały zarówno w skali XL: budynek-plac jak i w skali XS: książka-półka, wprowadzając naturalną równowagę aż po sam detal.