• interurban_architektura_kozieglowy_01

  • interurban_architektura_kozieglowy_03

  • interurban_architektura_kozieglowy_02

CENTRUM KULTURY

KATEGORIA: ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA: KOZIEGŁOWY k. POZNANIA
DATA: 2014
POWIERZCHNIA: 3800 m2
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: WERONIKA JUSZCZYK, ŁUKASZ PIANKOWSKI,

Współcześnie aktywność społeczna niewątpliwie wpływa na kształtowanie człowieka, zdobywanie wiedzy, twórczość, zabawa, praca zawodowa odzwierciedla poziom intelektualny społeczeństwa. W mniejszych, lokalnych społecznościach taka wielofunkcyjna instytucja jest tym bardziej pożądana, gdyż widać wyraźnie deficyt przestrzeni publicznych. Nadrzędnym celem było więc stworzenie wysokiej jakości obiektu zachęcającego mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Otwarty charakter multifunkcjonalnego obiektu został podkreślony organizacją przestrzeni wewnętrznej umożliwiający integrację poszczególnych sekcji i jej wzajemne przenikanie.Zaproponowano dobudowę sekcji komunikacji wewnętrznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego w skrajnych częściach głównej bryły. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć  dostosowany do współczesnych wymogów obiekt, przy jednoczesnym ‚uwolnieniu’ przestrzeni użytkowej. Klasyczny podział budynku głównego na piętra oraz ograniczenia wynikające z formy architektonicznej i konstrukcji budynku stały się bezpośrednią przesłanką by uzyskać zróżnicowaną wysokość poszczególnych pięter . Poprzez usunięcie części stropów oraz pozostałości po innym sposobie użytkowania obiektu uzyskujemy wolną, nieskrępowaną przestrzeń do dowolnego zagospodarowania.