• interurban_architektura_gdynia-design-days_01

  • interurban_architektura_gdynia-design-days_02

  • interurban_architektura_gdynia-design-days_03

  • interurban_architektura_gdynia-design-days_04

  • interurban_architektura_gdynia-design-days_05

GDYNIA DESIGN DAYS 2015

KATEGORIA: instalacje przestrzenne
LOKALIZACJA: Gdynia
DATA: 2015
POWIERZCHNIA: 260 m2
STATUS: zrealizowany
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk,
Łukasz Piankowski
WSPÓŁPRACA: Nonegrupa
ZDJĘCIA: Tomasz Krzempek

Centrum miasta tworzą budynki oraz przestrzenie między nimi. Przestrzeń miejska stanowi jego integralną cześć, ale oprócz fizycznej formy, oferuje nienamacalne korzyści mieszkańcom miasta: jest generatorem zdarzeń, miejscem spotkań i ich dziennym pokojem. Punktem wyjścia w koncepcji terminalu designu było stworzenie budynku, który swoją formą otworzyłby się na Plac Kaszubski. Rola budynków jest istotnym elementem budowania placów i przestrzeni miejskich, a funkcje znajdujące się na poziomie parteru są istotnym generatorem zdarzeń – najbardziej dostępnym miejscem spotkań. Mają za zadanie przyciągnąć mieszkańców do korzystania z walorów przestrzeni miejskiej, jaką w naszym przypadku stał się Plac Kaszubski. Budowa Trójmiasta jest wyjątkowa w skali całej Polski – jako jedyna aglomeracja w Polsce została oparta na układzie liniowym i to stało się bezpośrednio inspiracją dla stworzenia bryły obiektu.