• interurban_architektura_osiedle_gdansk_13

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_01

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_02

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_03

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_04

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_05

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_06

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_07

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_08

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_09

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_10

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_11

 • interurban_architektura_osiedle_gdansk_12

OSIEDLE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

KATEGORIA: urbanistyka
LOKALIZACJA: Gdańsk
DATA: 2014
POWIERZCHNIA: 6 ha
STATUS: Koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski, Marta Mocek, Przemysław Wróbel, Natalia Podejko

Analizując ogólnie procesy przekształceń struktur miejskich od ich powstania do czasów współczesnych oraz by zrozumieć istotę zachowania ludzi we współczesnym świecie należy zerwać z ideą społeczeństwa jako ogółu i skupić się na relacjach poszczególnych jednostek.. To poszczególne grupy ludzi tworzą  miejskie społeczności. Nawet najwięksi indywidualiści żyjąc w mieście niejako zmuszeni są do funkcjonowania w większej całości. Mieszkańcy szukający towarzystwa i osób o podobnych potrzebach zwykle starają się wykreować korzystne dla siebie sytuacje w wybranych miejscach. Zgodnie z idą uniwersalnego miasta przyszłości i zrównoważonego rozwoju, w projekcie staramy się odpowiedzieć na potrzeby zarówno pojedynczych osób jak i całych grup przyszłych mieszkańców. Powstała forma osiedla nie jest sztywno narzuconym planem, ale rozwojową formą procesu powstawania miejsca zamieszkania, odpoczynku, edukacji i pracy. Projektowany obszar został podzielony na pięć, z jednej strony odrębnych, z drugiej rozwijających się równolegle i zależnie od siebie struktur o zróżnicowanej typologii zabudowy. Od zwartego kwartału zabudowy mieszkaniowej, przez rozproszoną tkankę wielorodzinną po pojedyncze domy jednorodzinne. Całość dopełniają założenia zielone i zabudowa o funkcjach usługowych. W poszczególnych obszarach wykreowane zostały przestrzenie wspólne sprzyjające integracji mieszkańców. Ich struktura nie jest ściśle określona, gdyż ma być kreowana i aranżowana przez przyszłych mieszkańców w sposób partycypacyjny. Może stać się terenami rekreacji i zabawy lub miejscami pracy czy przestrzenią dla rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań. Tak jak w historycznym Gdańsku wewnątrz kwartałów kamienic mieszkalnych istniały oficyny , tak obecnie ten układ daje możliwość służenia swojemu samorozwojowi.