• interurban_architektura_pisuar_sopot_01

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_02

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_03

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_05

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_04

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_07

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_06

  • interurban_architektura_pisuar_sopot_08

PISUAR SOPOT

KATEGORIA: mała architektura
LOKALIZACJA: Sopot
DATA: 2011
POWIERZCHNIA: 5 m2
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk
Łukasz Piankowski

Szczególna atmosfera nadmorskiego kurortu jak i bogate nacechowanie przestrzeni sprawia, że Sopot od lat niezmiennie przyciąga turystów oraz budzi pozytywne skojarzenia. Zainteresowanie to niewątpliwie skłania do nieustannego wzbogacania przestrzeni miejskiej. Projekt pisuaru został oparty na wydobyciu cech charakterystycznych nadmorskiego kurortu, skojarzenia z morzem zostały w sposób bezpośredni zaadaptowane jako główna idea przestrzenna projektowanej formy. Konstrukcja składająca się z sekcji rozwiniętych wokół słupa nawiązuje do struktury muszli, poprzez taki układ definiuje ona w klarowny sposób rozwiązania funkcjonalne. Obiekt poprzez wyrazistą formę wpisuje się w kontekst miejsca oraz sprawia wrażenie atrakcyjnie zaprojektowanego ‘mebla miejskiego’ w opozycji do często stosowanych rozwiązań mobilnych sanitariatów. Charakter budowli został również uchwycony przy użyciu naturalnych materiałów zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych, z możliwością odzysku wody opadowej z dachu co niewątpliwie predysponuje go do miana ekologicznego. Konstrukcja składa się z 20 wachlarzowo rozłożonych drewnianych lub stalowych belek zbiegających się centralnej części tworząc trzon budowli zawierający również szacht instalacyjny z instalacją wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej