• interurban_baza_sportow_wodnych

  • interurban_architektura_gizycko_01

  • interurban_architektura_gizycko_02

  • interurban_architektura_gizycko_04

  • interurban_architektura_gizycko_04

BAZA SPORTÓW WODNYCH

KATEGORIA: obiekty użyteczności publicznej
LOKALIZACJA: Giżycko
DATA: 2014
POWIERZCHNIA: 852 m2
NAGRODY: II nagroda w konkursie SARP
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski, Marta Mocek, Natalia Podejko, Przemysław Wróbel

Miasto Giżycko, położone na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, ze względu na walory przyrodnicze oraz korzystne położenie, stanowi jeden z głównych ośrodków turystyczno-wypoczynkowych regionu i kraju. Wchodzi w skład regionu stanowiącego tzw. “Zielone Płuca Polski”. Aby umożliwić efektywny wypoczynek, a jednocześnie podkreślić walory przyrodnicze w skali całego miasta konieczne jest odszukanie wyważonych relacji między tkanką miejską, a zielonymi terenami nadwodnymi. Obecnie linia kolejowa stanowi barierę oraz odcina mentalnie i funkcjonalnie miasto od swojej największej wartości jaka jest jezioro Niegocin. Co za tym idzie towarzyszące życiu miejskiemu interakcje społeczne oraz aktywność turystów odwiedzających miasto pozostają oddzielone od tej potencjalnej wizytówki. Projektowany układ symbolicznie i funkcjonalnie łączy dwa oddzielne obecnie światy i daje możliwość dla dalszego zrównoważanego oraz równoległego ich rozwoju. Proponowane „szwy” komunikacyjne staną się miejscami spacerów zarówno mieszkańców jak i turystów w obu kierunkach.Idea integracji miasta z przyrodą oraz odwołania do tradycji regionu stały się punktem wyjścia dla rozwiązań zarówno w skali urbanistycznej jak przy projektowaniu poszczególnych elementów, budynków.