• ROTUNDA

  • OPIS

  • PULPITY

  • SCHEMAT-TEKTONIKA

  • INFO

  • SALA-OBSLUGI

  • Z-ULICY

URZĄD MIASTA_WARSZAWA

KATEGORIA: obiekty biurowe
LOKALIZACJA: Warszawa ul. Starynkiewicza
DATA: 2020
INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa
POWIERZCHNIA: 7150 m2
NAGRODY: III nagroda w konkursie
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk,
Łukasz Piankowski (INTERURBAN), współpraca Bartłomiej Zabój (Theza Architekci)

 

Materiały i  powierzchnie mają swój własny język, modernizm zakładał całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych. Wszelki ornament był odrzucany, dystansując się od używania nieprawdziwych materiałów.Nawiązanie to ma na celu nie tyle mechaniczne odsłanianie konstrukcji, co możliwie poetycką manifestację struktury w oryginalnym znaczeniu. W budynku wyodrębniono cztery podstawowe materiały: kamień jako istniejące okładziny ścian i posadzek świadczące o długowieczności; wyeksponowana cegła oraz historyczne techniki tynkarskie przypominające z czego wzniesiono budynek; patynowany mosiądz symbolizujący upływ czasu oraz drewno użyte jako materiał nowy.

.