• INTERURBAN_ZLOBEK_model_6

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_4

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_7

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_8

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_1

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_5

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_3

  • INTERURBAN_ZLOBEK_model_2

  • INTERURBAN_ZLOBEK_akso

ŻŁOBEK_SOPOT

KATERGORIA: budynek użyteczności publicznej
LOKALIZACJA: Sopot ul. Obodrzyców
DATA: 2019
INWESTOR: gmina miasta Sopot
POWIERZCHNIA: 707 m2
STATUS: koncepcja konkursowa
NAGRODY: II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka przy ul. Obodrzyców w Sopocie
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski,

Nadrzędnym celem proponowanej architektury jest edukacja i inicjowanie relacji pomiędzy użytkownikami. Żłobek zaprojektowano w formie czterech dwuspadowych form połączonych ze sobą łącznikiem i wkomponowanych kubaturowo w istniejący teren – ‘dwuspadowy domek’ to typowy archetyp lokalnej zabudowy jak i w większości przypadków pierwszy rysunek budynku jaki tworzy dziecko.Obiekt ma być w pierwszej kolejności przestrzenią do różnorodnych zdarzeń, zarówno tych planowanych jak i całkowicie przypadkowych, dlatego zaproponowano łagodne przejście w formie miejskich schodów pomiędzy planowana rozbudową a istniejącym terenem przyległym do przedszkola, które ma służyć nie tylko czysto użytkowej w funkcji ale być głównym narzędziem przyciągającym lokalną społeczność, miejscem spotkań mieszkańców i lokalnych wydarzeń.