• interurban_architektura_targowek_01

  • interurban_architektura_targowek_02

  • interurban_architektura_targowek_03

  • interurban_architektura_targowek_07

  • interurban_architektura_targowek_06

  • interurban_architektura_targowek_05

  • interurban_architektura_targowek_04

  • interurban_architektura_targowek_08

FACTORY TARGÓWEK

TYPOLOGY: urban design
LOCATION: Warsaw Targówek
DATE: 2015
AREA: 24 ha
AWARDS: honarable mention SARP competition
STATUS: competition entry
TEAM: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski, Ewa Kozłowska, Przemysław Wróbel

Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia w sferze gospodarczej oraz kulturowej stwarzają nowe możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych, część Targówka objęta zadaniem konkursowym z uwagi na dość niekorzystne usytuowanie pomiędzy liniami kolejowymi paradoksalnie tworzy nowy kontekst dla stworzenia nowoczesnej dzielnicy o charakterze śródmiejskim. Teren opracowania odzwierciedla ekstensywny układ zabudowy Warszawy, położenie na granicy dzielnic typowo mieszkaniowej oraz przemysłowej może zaoferować atrakcyjną ofertę zarówno pod względem inwestycyjnym jak i integrującym mieszkańców. Historia miejsca przez wiele lat oparta na przemyśle zdewaluowała się, obecna sytuacja wymusza nieustanne zmiany zarówno w przestrzeni jak i funkcjonowaniu poszczególnych użytkowników. Idea projektu opiera się na definicji miasta zwartego – zrównoważonej urbanistyki. Produkcja i organizacja, jako paradygmat nowoczesnej dzielnicy, w ujęciu współczesnym oparta na powiązaniu ze sobą narzędzi tworzących sprawny, samowystarczalny organizm w strukturze miejskiej. Obecnie procesy centralnie planowane ustępują na rzecz lokalnej przedsiębiorczości i różnorodności. Owa różnorodność i samowystarczalność stanowi główną cechę nowoczesnej dzielnicy. Istotą tworzenia nowej jednostki sąsiedzkiej powinno być wytworzenie lokalnego centrum usługowego, stanowiącego serce dzielnicy, ze stosunkowo intensywną zabudową usługowo-mieszkaniową oraz atrakcyjną przestrzenią publiczną, w powiązaniu z komunikacją publiczną.