W najnowszym czasopiśmie Architektura&Biznes poświęconemu Górnemu Śląskowi znalazła się nasza realizacja siedziby Agencji reklamy Fux w Gliwicach, a także ciekawe spostrzeżenia rożnych pracowni na pytanie: ‚Czym jest tożsamość śląska w architekturze? .