Otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich. Pracę nagrodzono za „najlepiej wyważoną propozycję przestrzennej, umiejętnie balansującej pomiędzy poprawnością funkcjonalną, kompozycją architektoniczną, a wpisaniem obiektu w niełatwy kontekst urbanistyczny”.