• INTERURBAN_WODOPOJ_VIZ_1_web

 • INTERURBAN_WODOPOJ_VIZ_2_web

 • INTERURBAN_WODOPOJ_VIZ_3_web

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_1

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_2

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_3

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_4

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_5

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_7

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_6

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_8

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_9

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_10

 • INTERURBAN_WODOPOJ_SCHEMAT_11

APARTAMENTY_GDANSK

KATEGORIA: obiekty mieszkaniowe
LOKALIZACJA: Gdańsk ul. Wodopój
DATA: 2017
POWIERZCHNIA: 15 314  m2
STATUS: projekt koncepcyjny
ZESPÓŁ: Łukasz Piankowski, Piotr Rodziewicz, Agnieszka Jurecka
WIZUALIZACJE: Dominik Beckmer

Przez lata teren ten częściowo niezagospodarowany utracił walor  wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, pomimo swojego atrakcyjnego położenia względem starego Miasta, kanału Raduni czy choćby bliskości znanych i cenionych przykładów architektury Małego i Wielkiego Młyna, kościoła św. Katarzyny czy niedawno wpisanego do rejestru zabytków Domu Technika.Poprzez formowanie nowej, wysokiej zabudowy uzyskujemy stopniowanie kubatury. Teren z racji bezpośredniej bliskości kanału oraz południowej ekspozycji jest niezwykle atrakcyjną przestrzenią, budynek nawiązuje wysokością do istniejącej dominanty kościoła św. Katarzyny, stanowi wyraźny punkt orientacyjny ale zachowuje przy tym skale i formę tzw. wnętrza urbanistycznego, czyli świadomej skomponowanej przez człowieka tkanki miejskiej. Z perspektywy przechodnia, od strony ulic Rajskiej i Łagiewniki budynek domyka przestrzeń oraz pozwala na kontynuację ciągu pieszego wzdłuż ul. Wodopój. Kształt obiektu dostosowany został do otoczenia, przyziemie budynku jest kontynuacją linii zabudowy budynku NOT, parter oraz kondygnacja powyżej z dostępem publicznym stanowi ciekawą propozycję przestrzeni publicznej z dostępem do kanału Raduni oraz zabytkowego obiektu Vinifery, natomiast powyżej budynek przybiera formę wysokiej klasy apartamentowca. Załamana forma bryły pozwala na bardzo dobre doświetlenie mieszkań, głównym atutem jest możliwość podziwiania panoramy, stanowi ona swoisty ‘ ekran’ na Stare i Młode Miasto Gdańsk. Istotnym elementem koncepcji jest współczesny charakter nowej zabudowy, z jednej strony tworzy on wysoką jakość mieszkalnictwa odpowiednią do rangi miejsca, z drugiej zaś stanowi ciekawą alternatywę dla mieszkańców wprowadzając otwarty, dostępny parter o publicznym charakterze.