• interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_08

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_01

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_03

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_02

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_04

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_05

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_06

  • interurban_architektura_tbs-motlawa_gdansk_09

TBS MOTŁAWA

KATEGORIA: Architektura mieszkaniowa
LOKALIZACJA: Gdańsk
DATA: 2013
POWIERZCHNIA: 7265 m2
NAGRODY: wyróżnienie w konkursie na opracowanie kwartału zabudowy ulic Osiek, Browarna, Zamkowa i Panieńska dla TBS MOTŁAWA w Gdańsku
STATUS: Koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk,
Łukasz Piankowski, współpraca Ideograf

Punktem wyjścia dla projektowanej koncepcji było stworzenie wartościowej współczesnej architektury, zorientowanej na przyszłość, która bardzo dyskretnie nawiązuje do zastanego ducha miejsca i kontekstu otoczenia. Bogata zieleń sąsiedzka podkreśla kameralny charakter miejsca. Na podstawie historycznego podziału parcelacji rozczłonkowano zabudowę na segmenty, co pozwoliło zróżnicować obiekt urbanistycznie i formalnie zbliżyć projektowany kwartał do miejskiej scenerii Gdańska, utrzymując przy tym nowoczesną bryłę budynku.W narożniku od strony ulicy Osiek i Browarnej zlokalizowano reprezentacyjną dominantę wysokościową, która tworzy kontrapunkt w pierzei ulicy Browarnej oraz pozwala na łatwe zorientowanie nowej zabudowy podążając z kierunku Głównego Miasta. Estetyka elewacji odwołuje się do idei kontrastu. Dominującym elementem fasad jest cegła klinkierowa w odcieniu antracytu układana w sposób wyróżniający poszczególne segmenty. Wykorzystane wiązania ceglane stanowią współczesną parafrazę historycznych wątków ceglanych, które występowały na przestrzeni wieków tworząc przeróżne nawarstwienia widoczne często w płaszczyznach gdańskich kamienic.