• interurban_budynek edukacyjny

  • Interurban_LOB_Marszewo

  • Interurban_LOB_Marszewo_1

  • Interurban_LOB_Marszewo_3

  • Interurban_LOB_Marszewo_5

  • Interurban_LOB_Marszewo_7

  • Interurban_LOB_Marszewo_8

BUDYNEK EDUKACYJNY

KATEGORIA: obiekty użyteczności publicznej
LOKALIZACJA: Gdynia Marszewo
DATA: 2016
POWIERZCHNIA: 440 m2
NAGRODY: III nagroda
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski

Głównym zamierzeniem projektowym jest stworzenie kompaktowego obiektu, który w naturalny sposób uzupełni otoczenie. W tej niezwykłej lokalizacji to natura jest elementem, któremu należy się szczególna uwaga. Kontekst miejsca bezpośrednio wpływa na architekturę, ingerencja w krajobraz powinna tworzyć wywarzoną relację, w której obecność człowieka stanowi dopełnienie ekosystemu. W czasach postępującej deforestyzacji kluczowym zadaniem jest edukacja i zwiększenie świadomości ginącej przyrody. W Polsce 30 % terytorium kraju zajmują lasy, stworzenie nowoczesnego kompleksu promującego przyrodę powinno być zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i w jak najefektywniejszy sposób wykorzystywać naturalny budulec – drewno.