• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5_2

  • 6

  • 7

  • 8

INSTYTUT PILECKIEGO

KATEGORIA: obiekty użyteczności publicznej
LOKALIZACJA: Warszawa
DATA: 2020
POWIERZCHNIA: 3340 m2
STATUS: koncepcja konkursowa
ZESPÓŁ: Łukasz Piankowski, Bartłomiej Zabój, Nataliia Makarenko, Filip Murzhak

Rozbudowa nowej siedziby Instytutu Pileckiego w Warszawie przewiduje wykorzystanie istniejącej konstrukcji zachowywanej części obiektu wraz dobudowaniem nowego skrzydła części biurowej jak i przyziemia. Układ budynku utrzymuje założenie kwartałowej, historycznej zabudowy miasta Warszawy. Determinując powstanie tradycyjnej siatki ulic i placów, kwartał zabudowy stał się substytutem i zarazem odpowiednikiem historycznie ukształtowanego kwartału zabudowy miejskiej, przejmując jego miastotwórcze znaczenie w budowaniu przestrzeni dzisiejszych wnętrz urbanistycznych. Poszanowanie dla kontekstu pozwala stworzyć przestrzeń przyjazną człowiekowi, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Woli. Regularna siatka nowej elewacji zarówno w budynku istniejącym jak i projektowanym wprowadza ład za pomocą proporcji. Uproszczony, geometryczny detal, powtarzalność oraz pionowa artykulacja wyraźnie widoczna jest zarówno w elewacjach jak i samej konstrukcji. Nowoczesne rozwiązanie detalu architektonicznego w postaci obrotowych paneli pozwala na mnogość scenariuszy w strefie styku obiektu z ulicą, tworząc lub ograniczając pomiędzy nimi planowane interakcje. Dzięki temu uzyskujemy fragment przestrzeni publicznej o walorze edukacyjnym, miejsce w którym przechodzień może się zapoznać z oferta Instytutu.