• Jas_viz_3_www_300ppi

  • Jas_site_plan_www_250_ppi

  • Jas_slider_3_www_150ppi

  • Jas_xx_4_www_150ppi

  • Jas_viz_2_www_150ppi

  • Jas_port_2_www_250ppi

  • Jas_port_3_www_250ppi

  • Jas_port_4_www_250ppi

  • Jas_details_2_www_150ppi

  • Jas_viz_1_www_150ppi

PORTOWA JASTARNIA

20KATEGORIA: budynek apartamentowy
LOKALIZACJA: Jastarnia
DATA: 2021
INWESTOR: prywatny
POWIERZCHNIA: 485 m2
STATUS: oczekiwanie na realizację
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski, Natalia Makarenko
VIZ: SZUMGRUPA

Budynek apartamentowy w Jastarni, zlokalizowany bezpośrednio przy porcie rybackim, od strony zatoki Puckiej. Nowoczesna architektura odwołuje się do kontekstu miejsca, w pełni wykorzystując walory działki. Przedmiotowy budynek usytuowany jest narożnikowo, u zbiegu ulic tworząc tym samym istotny znak w przestrzeni. Z jednej strony otwiera się na basen portowy z drugiej zaś jest istotnym elementem założenia parkowego graniczącego z główną osią komunikacji miasta. Forma obiektu jest nawiązaniem do typowej, regionalnej zabudowy domków rybackich z początku wieku jak i zupełnie nowej, współczesnej architektury modernizmu.