• INTERURBAN_VIZ_1

  • INTERURBAN_VIZ_2

  • INTERURBAN_VIZ_3

  • INTERURBAN_VIZ_4

  • INTERURBAN_VIZ_5

  • INTERURBAN_VIZ_6

  • INTERURBAN_VIZ_7

  • INTERURBAN_VIZ_8

  • INTERURBAN_VIZ_9

  • INTERURBAN_VIZ_10

ZŁOTA 11 ŚCIANA WSCHODNIA

KATEGORIA: obiekty użyteczności publicznej
LOKALIZACJA: Złota 11, Warszawa
DATA: 2017
POWIERZCHNIA: 450 m2
STATUS: oczekiwanie na realizację
ZESPÓŁ: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski
NAGRODY: I nagroda w konkursie SARP na modernizację elewacji budynku przy ul. Złotej 11

Projekt modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 nawiązuje bezpośrednio do realizacji tzw. Ściany Wschodniej autorstwa Zbigniewa Karpińskiego. Pomimo zmian formy oraz zagospodarowania terenu w ostatnich latach wciąż niepodważalna wartość architektoniczna, artystyczna i społeczna oryginalnej koncepcji powinna być respektowana. Celem renowacji jest poprawa funkcjonowania określonych elementów założenia. Potrzeba ta wynika z nowych wymogów funkcjonalnych, niemożliwych do przewidzenia lub zrealizowania w latach 60. XX w. W projekcie uwzględniono pierwotne założenia autorskie, wykorzystując je konsekwentnie przy ingerencji w zastany obiekt. Modernizacja oparta została na idei ciągłości zarówno w wymiarze symbolicznym nawiązując do oryginalnego założenia urbanistycznego jak i co do samej liniowej formy elementów architektonicznych bardzo charakterystycznych dla modernizmu. Przeprowadzono analizę kluczowych elementów składowych przestrzeni pasażu Wiecha (również tych nieistniejących) wydobywając charakterystyczne formy gzymsów, zadaszeń, tarasów, nadwieszeń oraz elementów identyfikacji wizualnej otrzymując w ten sposób podstawę teoretyczną, która może posłużyć dla konsekwentnego przeprowadzania modernizacji poszczególnych obiektów.